måndag 30 april 2012

Gärna påverkan men inte tvång


Lena Andersson skriver på DN om Breiviks utsatthetsfilosofi, denna tanke att den europeiska ursprungsbefolkningen är hotad av massinvandring påtvingad av en koloniserande makt. Vi kommer att hamna i minoritet, vi kommer att bli utrotade, och liksom indianer och aboriginer och bantufolk ska och får vi försvara oss. Ni kanske känner igen slagordet från Sveriges rasistperiod i början på nittiotalet: "Indianerna stoppade inte invandringen. Nu bor de i reservat."

Då var jag i de tidiga tonåren och hade ändå inte svårt att inse att det var något av det dummaste jag någonsin hört. Den som på riktigt såg likheter mellan migrationen till Amerika och invandringen till Sverige var en monumental träskalle, det var jag övertygad om. Inget har ändrats. En sådan åsikt kan bara grunda sig på antingen en obegriplig historielöshet eller en enastående förmåga att ignorera det som inte passar in i den världsbild man helst vill ha.

Lena Andersson uttrycker sig mer diplomatiskt men håller förmodligen i stora drag med om det ovanstående. Vi håller också med varandra om att vi alla borde dumpa våra nationalisttendenser och se oss - och varandra - som människor. Det Breivik tafatt försökte skydda är ingenting. En myt, ett teoretiskt koncept, ett ogrundat påhitt.

Men jag tycker att hon missar poängen när hon avslutar med att alla påverkas utifrån och att vi måste tillåta det, utan att närmare förklara varför den antikoloniala rörelsen var rätt på det medan Breivik är fel ute. Kolonialismen var inte fel därför att kulturer möttes och blandades. Kolonialismen var över huvud taget inget nytt på den fronten; kulturer har mötts och blandats sen mänskligheten först delades upp i två kulturer.

Det som var fel med kolonialismen var att den var tvingande, våldsam och utnyttjande. Kolonialmakterna tog vad de ville ha med vapenmakt, satte upp diktatoriska regimer som höll sig kvar med våld, la vantarna på alla naturresurser - inklusive själva befolkningen - de ville ha, och övervägde aldrig ens att bry sig om invånarnas åsikt i frågan. Tvärtom dödade de dem i stora mängder; de flesta i och för sig inte med flit men många nog.

Det är också den stora skillnaden mellan européernas situation och indianernas. Jag har i alla fall inte sett till några muslimska arméer som slår ner varje lokalt uppror, exporterar varenda gram järnmalm till Mellanöstern och med kroksabel i hand upprätthåller sharia. Man tycker att jag borde ha märkt det.

Givetvis påverkas svensk kultur av invandringen. Det är inget fel med det, och det var inget fel med det under kolonialismen heller. Traditioner och kulturer får gärna bevaras om folk vill bevara dem, annars blir det historikernas jobb. Det gäller alla kulturer lika mycket, och vår lika mycket som någon annan. Precis som principen att ingen ska tvingas åt ena eller andra hållet.

Inga kommentarer: