onsdag 23 mars 2011

Brott och blod


En studie gjord på Stockholms universitet har visat att orsaken till invandrares överrepresentation i brottsstatistiken har mer att göra med deras socioekonomiska status än med det faktum att de är invandrare. Det är naturligtvis trevligt att det görs såna studier - om inte annat så anser jag att kunskap är ett självändamål - men jag måste fråga mig vem som är förvånad, och vem som inte kunde ha räknat ut detta själv.

Vi har alltså en grupp människor som begår brott i större utsträckning än andra. Samma grupp är också överrepresenterad i arbetslöshetsstatistiken och bland socialbidragstagarna och är i största allmänhet på lägre socioekonomisk nivå, vilket i alla mänskliga civilisationer haft korrelation med brottslighet. Men just här och nu skulle det inte vara sant.

Men vad är alternativet? Att det är något genetiskt hos just de invandrargrupper som kommit till Sverige de senaste åren som gör dem brottsligare än andra? Finns det någon där ute som tror att en välbärgad serbisk familj som köper en villa i Danderyd skulle börja producera närbutikrånare, eller att ett gäng svenskar som finner sig fattiga och arbetslösa i slummen i Zagreb skulle vara laglydiga och flitiga goda samhällsmedborgare?

Tydligen, eftersom den här studien behövs och eftersom ett av argumenten mot invandringen så länge jag kan minnas varit just brottssiffrorna, gärna levererade med alibiförsöket "jag är inte rasist, men...". Jag är ledsen, men om du hävdar att människor av en viss etnicitet oberoende av övriga omständigheter begår mer brott än andra, då är du faktiskt rasist. Visa lite stake och stå för det.

Framför allt finner jag det lustigt att det alltid varit de nyligen anlända invandrargrupperna som varit mottagare av hat, trakasserier, fördomar och anklagelser. I varje tidsperiod har folk lyckats övertyga sig själva om att det är något allvarligt fel på just den här specifika etniska gruppen som råkar vara nyanländ just här just nu. Trettio år senare är deras barn okej med sina föräldrars hatobjekt, men de här jäklarna som kom i går eftermiddag, dem är det ingen ordning på. Och så fortsätter det.

Jag hyser därför inget större hopp om att Stockholmsstudiens rätt självklara resultat ska slå några hål i de dummare argumenten mot invandring. Man kan inte resonera iväg någon från en åsikt som han inte resonerade sig till.

5 kommentarer:

Roger Svensson sa...

Äh? Snarare talar ju studien FÖR en restriktivare/selektivare invandringspolitik. Om det nu är så att de invandare vi med nuvarande politik tar emot i stor utsträckning hamnar i fattigdom/arbetslöshet och detta i sin tur leder till kriminalitet så finns det ju all anledning att minska denna invandring.

Mattias sa...

Roger: studien talar snarare för att minska våra klassklyftor och det gör vi inte genom att säga nej till våra invandrare.

Mattias sa...

Ehm med "studien talar [...] för" menar jag att jag anser att det är den slutsatsen man bör dra.

Roger Svensson sa...

Mattias: Och hur får du ihop din klasskamp med import av ett trasproletariat? Marx och Engels och varande ju direkt för denna ”farliga klass”!

Thomas sa...

Roger Svensson, i vilken skrift varnar Marx och Engels för trasproletariatet?

Det närmaste jag kan dra mig till minnes är Marx(ej Engels) anmälning "Bohemer och Konspiratörer" där Marx argumenterar för att konspiratörer kan vara sprungna ur tp.

Eller menar du att tp nämns i en(1) mening som en icke-revolutionär samhällsklass, till skillnad från proletariatet i Manifestet?

Har inte läst alla brevväxlingar Marx haft så kan ha missat något men förtydliga gärna hur du själv ser på saken; varför blir invandrare trasproletariat enl dig? vilka problem medför det att som revolutionär klass ha ett trasproletariat osv.