torsdag 24 maj 2012

Är tvång lagligt?


Det ska bli förbjudet att tvinga någon att gifta sig, och min reaktion kan sammanfattas som ”du menar att det var tillåtet tills nu?”. Jag fattar att det finns skumma gamla lagar vi inte har hunnit avskaffa än - man kan faktiskt inte släppa svin i ollonskog hur man vill, då blir det kaos - och att det är omöjligt att täppa varje hål och omständighet; vissa saker kommer att slinka igenom och då fixar vi det vid tillfälle.

Men hur kan tvångsgifte vara på den senare listan? Jag är inte förvånad över att det inte finns något specifikt förbud mot just tvångsgifte, men är inte tvång rent generellt en smula sketchy, juridiskt sett? Det involverar ju nödvändigtvis någon form av hot och press, och det är väl olagligt redan nu?

Jag kanske har totalfel och det är helt okej med rättssystemet att tvinga folk till precis vad som helst, förutsatt att just det man tvingar dem till inte är specifikt förbjudet. Men det låter jävligt konstigt. Kan jag tvinga någon att äta blåbär om hen inte vill? Dansa schottis? Fågelskåda? Allihopa aktiviteter som många människor gör frivilligt och med största glädje men man inte bör tvingas till. Ungefär som äktenskap.

Om det nu är så att tvång är okej och vi måste specificera allt som man inte får tvinga folk till, kan vi inte bara förbjuda tvång, specificera ett par undantag (föräldrar får tvinga sina barn att bädda sängen) och softa resten av tiden? Att förbjuda ett tvång i taget kan inte vara effektivt för någon inblandad.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, det finns ju nån rubricering som heter olaga tvång. Enligt Wikipedia: "Den straffbelagda gärningen består i första hand i att genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvinga någon annan att göra, tåla eller underlåta något." Hoppas att nån jurist kommenterar och förklarar lite bättre! Är ej så insatt själv.

Roger sa...

Rent generellt så finns det massor av tvång som är lagligt. Dock var jag tämligen 100%igt säker på att tvinga någon att gifta sig inte ingick i den kategorin. Mycket stora delar av myndighetsutövning är en typ av tvång kan man säga.