söndag 27 februari 2011

Människor är likadana överallt


I dag blir det ingen längre utgjutelse över världens inneboende motsägelser uppfylld av ofelbar visdom utan jag känner bara för att dela med mig av denna berättelse (PDF) av och om en antropolog som trodde att det fanns en gemensam och allmängiltig mänsklig natur, vilket hon sökte bevisa genom att återberätta Hamlet för ett gäng lantliga västafrikaner.

Jag hade säkert haft något vitsigt och insiktsfullt att säga om det om jag hade varit på ett vitsigt och insiktsfullt humör. Som landet ligger får det bli en annan dag.

Inga kommentarer: